office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, както и на предхождащата я програма „Транспорт“ 2007-2013 е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.