office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Контактна информация

„Евростарт 2008” ЕООД
адрес на управление:
гр. София – 1408, ул. “Димитър Манов” № 33, ет. 2, офис 8,
тел. +359 2 85 19 386
факс: +359 2 46 72 844
моб. тел. +359 888 757 025
Е-mail:office@eurostart2008.eu