office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните програми, публикувани в портала на ЕС за финансиране за научни изследвания, като процедурите и документите за кандидатстване са опростени. Програмата финансира  разработването на проектни предложения в направление Иновационна дейност, Изследване и иновационна дейност, Координационни и подкрепящи дейности в рамките на Работните програми: Климатични мерки, Околна среда, Ефективност на ресурсите и суровини, Сигурна, чиста и ефективна енергия.