office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е инструмент за прилагане на кохезионната политика на Европейския съюз – стратегия за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, създаваща високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване.