office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България-Турция 2014-2020

Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ.
Общата стратегическа цел на регионалното сътрудничество между България и Турция, вложена в изпълнението на програмата е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.