office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България-бивша югославска република Македония 2014-2020

ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.