office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие.